Sneeuw op de banen

Wat is dit een prachtige foto met die sneeuw op de banen,
maar er kan vandaag niet getennist worden.


De regels bij sneeuw op de banen zijn:
Er mag nooit getennist worden als de borden: Banen niet bespeelbaar” er hangen.
En er geldt een strikt sneeuwruimverbod!

Vacature Communicatiecommissie

Vacature Communicatiecommissie

De Communicatiecommissie is per direct op zoek naar versterking! Vind jij het leuk om je met met communicatie, pr en kanalen zoals Facebook en website bezig te houden? Lees dan snel verder.

De vacature
We zijn op zoek naar iemand die teksten kan schrijven en redigeren en kan plaatsen op Facebook en website. Voor de website gebruiken we WordPress.

Wat doet de Communicatiecommissie?
Als Communicatiecommissie houden wij ons bezig met PR-gerelateerde zaken m.b.t. de vereniging en de communicatie tussen het bestuur, de commissies en alle leden. Als kanalen gebruiken wij Facebook, de nieuwsbrief, mailings, het narrowcasting systeem en de website van De Munnik en niet te vergeten het prikbord in het clubhuis.

Interesse?
Reageer dan vrijblijvend met je naam en telefoonnummer, dan nemen wij contact met je op: redactie@ltcdemunnik.nl
Of spreek ons aan op De Munnik.

De Communicatiecommissie
Frank van Papenrecht
Jasper van Delft
Mirjam Lammertink
Karien van Niekerk (bestuur)

Opzeggen lidmaatschap voor 1 december

Opzegging lidmaatschap vóór 1 december!

We hopen natuurlijk dat je nog lang bij de Munnik blijft tennissen. Mocht je toch je lidmaatschap willen beëindigen, dan moet je opzegging conform het huishoudelijk reglement artikel 11 lid 1 vóór 1 december bij de ledenadministratie zijn binnengekomen.

Opzeggen kan via een email aan de ledenadministratie : ledenadministratie@ltcdemunnik.nl

De ledenadministratie zal een bevestiging van de opzegging terugsturen. Schriftelijk opzeggen is ook mogelijk door een brief te sturen aan :

LTC de Munnik, t.a.v. de ledenadministratie, Hoogmadeseweg 41C, 2351 CN Leiderdorp.

Houd er rekening mee dat deze mail of brief uiterlijk 30 november van het lopende jaar in het bezit moet zijn van de ledenadministratie. De brief mag ook, wederom uiterlijk 30 november van het lopende jaar, in de grijze bus in de hal van het clubhuis worden gedeponeerd.

Opzeggen ná 30 november van het lopende jaar? De opzegging gaat dan niet in op 1 januari van het komende jaar, maar van het jaar daarop. Zegt u dus te laat op dan bent u dus de gehele contributie over het komende jaar aan de vereniging verschuldigd.

Als je je tennisles opzegt bij de tennisschool en je wilt tegelijkertijd stoppen met vrij tennissen bij De Munnik dan moet je ons dit ook vóór 1 december van dit jaar melden via onze ledenadministratie. Dit zijn namelijk twee verschillende opzeggingen.

Uitnodiging ALV donderdag 9 november

De Algemene Ledenvergadering van L.T.C. de Munnik is gepland op donderdag 9 november 2017. Het bestuur nodigt je van harte uit voor deze vergadering die begint om 20.00 uur. Je bent vanaf 19.30 uur welkom in het clubhuis voor een kop koffie of thee.

Agenda:

  1. Opening
  2. Notulen ALV’s 20 maart 2017 en 31 augustus 2017
  3. Ingekomen stukken / Mededelingen
  4. Tenniszaken
  5. Begroting 2018
  6. Benoeming kascommissie
  7. Aftredend bestuurslid Herm Huizinga (per maart 2018)
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

Heb je vragen voor bijvoorbeeld de rondvraag of de begroting dan verzoek ik je deze uiterlijk 5 november a.s. per e-mail aan te leveren bij: secretaris@ltcdemunnik.nl. In je mailbox vind je de volledige uitnodiging en links naar de stukken. In het clubhuis liggen enkele exemplaren van deze stukken ter inzage.

Graag tot 9 november!

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Frank van der Neut,
Voorzitter L.T.C. de Munnik

Clubhuis

Bij LTC de Munnik hebben we een prachtig clubhuis. Voor en na het tennissen kun je er gezellig bijpraten met je tennismaatjes.

Coördinator Horeca:      Wouter Brinksma, horeca@ltcdemunnik.nl.

Telefoon clubhuis:          071 – 541 10 00

Openingstijden:

Buiten competitie en toernooien om gelden de volgende reguliere openingstijden:
• maandag tot en met vrijdag: 09:00 uur – 24:00 uur (laatste ronde: 23:30 uur);
• zaterdag en zondag:             09:00 uur – 20:00 uur (laatste ronde: 19:30 uur).

 Tijdens competitie (voor- en najaar) gelden de volgende reguliere openingstijden:
• maandag tot en met vrijdag:  09:00 uur – 24:00 uur (laatste ronde: 23:30 uur);
• zaterdag en zondag:              09:00 uur – 22:00 uur (laatste ronde: 21:15 uur).

 Tijdens toernooien: wordt per toernooi (per dag) afgesproken.

NB: van deze tijden kan vanwege weersomstandigheden en baanbezetting het barpersoneel (eventueel in overleg met de kantine coördinator of iemand van het bestuur) afwijken.

Het clubhuis is in de zomermaanden op werkdagen open vanaf 9:00 uur tot uiterlijk 1 uur nadat de laatste leden van de baan komen. De sluitingstijd is dus flexibel en zal op gemiddelde dagen liggen tussen 22:00 en 23:30 uur.

Bij slecht weer sluit het clubhuis, de beheerder beslist dit namens het bestuur. Hoewel er soms nog best getennist kan worden bij slecht weer, ligt het niet voor de hand het clubhuis voor slechts een paar leden open te houden. We vragen hiervoor je begrip. De bar wordt gerund door vrijwilligers of betaalde krachten. Wanneer een verplichte bardienst hiermee vervalt, moet deze opnieuw  worden ingepland. Ook als de horecaruimte van het clubhuis gesloten is kun je nog wel een baan afhangen.

Met een fulltimemedewerker die zich met hart en ziel voor het clubhuis en de horeca inzet, blijft het ook voor het bestuur een pittige taak om zaken rondom het clubhuis te managen. Het clubhuis en de bar vormen een kleine onderneming met veel activiteiten per week. Het clubhuis is ongeveer 100 uur per week open.

 

Werkzaamheden Persant Snoepweg

Binnenkort start aannemersbedrijf Vermeulen Groep met onderhoudswerkzaamheden aan de Persant Snoepweg. Dit betekent dat er tot ten minste maart 2018 werkzaamheden gaande zijn in de straat en dat het verkeer hier hinder van zal ondervinden. Ik ben omgevingsmanager van dit project voor de aannemer, wat betekent dat u bij mij terecht kunt voor vragen, klachten en afstemming. Wij starten (zeer binnenkort) als eerste met het weggedeelte tussen kruispunt Persant Snoepweg/Van der Valk Bouwmanweg tot net voorbij kruispunt Persant Snoepweg/Van Diepeningenlaan.

In de bijlage ziet u in een simpele weergave waar wij werkzaamheden uitvoeren en hoeveel tijd deze in beslag nemen per fase. De nummering in de tekening in de bijlage geeft de volgorde van de werkzaamheden aan. Iedere fase wordt gekeken naar de optimale bereikbaarheid, wat betekent dat wij voor de rechte wegdelen tussen kruispunten het verkeer éénrichting (oost naar west) doorgang verlenen en het verkeer de tegengestelde richting op omleiden. Indien u vragen heeft over deze werkzaamheden kunt u mij altijd benaderen.

Ilse Verwer
Consultant Integrale Projecten

Mob  +31 619 953942
BTW-nr  NL 857634963B01
KvK-nr  68889585

Website  http://www.locusconsultancy.eu

Openingstijden verruimd. Houd rekening met de buurt!

De afgelopen weken is gebleken dat de openingstijden van het clubhuis in de weekends van de najaarscompetitie niet voldeden. Daarom hebben wij deze verruimd. Houd wel rekening met de buurt!!

Buiten competitie en toernooien om gelden de volgende reguliere openingstijden:
• maandag tot en met vrijdag: 09:00 uur – 24:00 uur (laatste ronde: 23:30 uur);
• zaterdag en zondag: 09:00 uur – 20:00 uur (laatste ronde: 19:30 uur).

Tijdens competitie (voor- en najaar) gelden de volgende reguliere openingstijden:
• maandag tot en met vrijdag: 09:00 uur – 24:00 uur (laatste ronde: 23:30 uur);
• zaterdag en zondag: 09:00 uur – 22:00 uur (laatste ronde: 21:15 uur).

Tijdens toernooien: wordt per toernooi (per dag) afgesproken.
NB: van deze tijden kan vanwege weersomstandigheden en baanbezetting het barpersoneel (eventueel in overleg met de kantine coördinator of iemand van het bestuur) afwijken.

Graag jullie aandacht voor enkele punten:
• Neem niet teveel pauze tussen de wedstrijden door om uitlopen van de wedstrijden te voorkomen.
• Wanneer door omstandigheden blijkt dat ons clubhuis langer open moet blijven, zorg er dan voor dat onze buurtbewoners geen last van ons hebben; een volgende waarschuwing van de gemeente kan De Munnik in (financiële) problemen brengen.
• LTC de Munnik is een zeer gezellige tennisvereniging, waar een ieder naast het tennis zijn natje en droogje kan gebruiken. Ook het bestuur wil het voor alle leden dan ook zo gezellig mogelijk houden. Maar onze kantine is een sportkantine, waarvan de openingstijden direct aan tennisactiviteiten zijn gekoppeld.

Wij wensen jullie allen veel tennisplezier!

Namens het bestuur van LTC de Munnik,
Frank van der Neut, voorzitter

RABObank JRT* en Open Jeugd Toernooi De Munnik 2017

Met veel plezier hebben we dit jaar weer het RABObank JRT* en Open Jeugd Toernooi georganiseerd.

Er waren 61 spelers , 67 inschrijvingen en 89 wedstrijden. Minder als in het verleden.
En enkele terugtrekkingen.
Het weer was prima, met gemiddelde temperaturen van 25 graden C.
We hebben tussen door nog even regen gehad, op de woensdag en de vrijdag heel heftig. Er zijn toen in een aantal partijen in de hal gespeeld.
De banen buiten veranderden na de bui in vijvers, en toen het ophield met regenen waren ze meteen droog en bespeelbaar.
De kinderen hebben heel goed getennist en waren zeer vasthoudend. Er zijn veel mooie en spannende wedstrijden geweest. Een partij viel ons op: JE12* van Tin van der Voort tegen Pepijn van Leeuwen. De jongens speelden 3 ½ uur en eigenlijk allang naar bed gemoeten : 7-6, 3-6, 7-5.
Alle deelnemers kregen consumptiebonnen met voor elke dag een versnapering en zaterdag aardbeien met slagroom.

Wij hopen dat de jonge tennissers het volgend jaar weer van de partij willen zijn.
Een hartelijk bedankt aan:
Wouter (veel zaken) , Mar (poffertjes bakken), Katja en Rob, de leden van De Munnik (afstaan van banen), en nog enkele mensen die ik vergeten ben.

De Wedstrijdleiding
Maryse en Vic Leunissen

Winnaars JRT 1 ster 2017