Kom naar de Algemene Leden Vergadering!

                                                           Beste leden,

De Algemene Ledenvergadering van LTC De Munnik is gepland op donderdag 22 maart a.s. en wordt gehouden in de aula van de Koningin Juliana School (KJS) aan de Kom van Aaiweg (naast baan 10). Het bestuur nodigt u van harte uit voor deze vergadering die begint om 20.00 uur. U bent vanaf 19.30 uur welkom in de KJS voor een kop koffie of thee.

Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken, mededelingen
3. Verslag ALV 9 november 2017
4. Jaarverslag 2017
5. Financiële verantwoording over 2017
6. Verslag Kascommissie en decharge
7. Brainstorm over de toekomst!
8. Rondvraag
9. Sluiting, het bestuur biedt u een drankje aan in het clubhuis van de vereniging.

Heeft u aanvullende punten of vragen voor de rondvraag dan verzoek ik u deze uiterlijk 19 maart 2018 aan te leveren bij: secretaris@ltcdemunnik.nl. Op ditzelfde e-mail adres kunt u stukken voor deze vergadering opvragen. Bij de vergadering liggen enkele exemplaren van deze stukken ter inzage.

Graag tot 22 maart a.s.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Annemarie Haverkamp – Hilhorst
Secretaris LTC De Munnik

  • Vanaf deze week kun je de pasjes voor 2018 afhalen…..
  • Heb je nog nagedacht over het vervullen van je bardiensten…
  • Wat zijn nu eigenlijk die 9 uurtjes in een jaar…….
  • Het gewaardeerd wordt als je inzet tijdens een bardienst of groendienst…
  • Je op een makkelijke manier nieuwe vrienden en tennismaatjes kan maken……..

                                                                                                                                                                                        

 Of wil jij:……

  • Extra bardiensten doen…..
  • Lid zijn van een nieuw te vormen kookploeg bij competities…..
  • Beschikbaar zijn wanneer er op het laatste moment een bardienst uitvalt….

 

Kunnen je clubgenoten op je rekenen?
mail dan je naam en telefoonnummer
naar
horeca@ltcdemunnik.nl
of spreek Wouter aan.

 

Clubkampioenschappen

Hallo Munniker,

Van 23 t/m 31 maart organiseren wij voor alle 17+ senioren (winter)-tennissers de clubkampioenschappen 2018!
We hebben ook weer de 60+ categorie toegevoegd, waarbij het mogelijk is om tussen 15.00-18.00 uur te spelen.
Check voor alle categoriën de posters in de kantine en/of toernooi.nl.

Zoals jullie van ons gewend zijn, staat ook deze week weer helemaal bol van de gezellige activiteiten. Wat we precies gaan doen zullen we binnenkort bekend maken.

De finales, de feestavond met een spectaculaire band, het buffet én de loterij zijn op zaterdag 31 maart!
(Dus géén finales op zondag!!).
Het buffet en de feestavond worden, zoals altijd, aangeboden door het bestuur om álle leden te bedanken voor het afgelopen jaar.

Dagelijks worden er, tegen een kleine vergoeding, heerlijke maaltijden geserveerd.

Houd de Facebookpagina van LTC de Munnik in de gaten voor alle informatie over ons gezellige toernooi!

Inschrijven kan tot 18 maart via toernooi.nl.

Heb je nog vragen? Mail ons op: onderlinge@ltcdemunnik.nl.

Wij hebben er heel veel zin in! Jullie ook?

Sportieve groet,

Miranda, Audrey, Gemma, Paul, Gregor en Esther

Werkzaamheden kruising Acacialaan/Persant Snoepweg vanaf 15 januari

Vanaf maandag 15 januari 2018 starten de wegwerkers met de onderhoudswerkzaamheden aan de kruising
Acacialaan – Persant Snoepweg. Deze werkzaamheden duren tot 16 februari, als het weer een beetje meezit. Ze doen hun best het verkeer zo optimaal mogelijk doorgang te blijven verlenen en stremming en omrijden te minimaliseren. Maar als je daartoe in staat bent KOM VOORAL OP DE FIETS NAAR DE MUNNIK. Dat mag overigens ook de rest van het jaar!

Nieuwe bardienstplanner/ groenonderhoud

Beste Munnikers,

Sinds deze week is de nieuwe bardienstplanner actief.

KNLTB club heeft afgelopen dinsdag, 19 december, een instructiemail gestuurd naar alle bekende e-mail adressen. Hierin staat de inloginstructies.
Wil je liever helpen bij het groenonderhoud dan kan je je hiervoor ook inschrijven via de bardienstplanner.

Onderstaande zaterdagen gaan we weer buiten aan de slag:

31 maart 2018

14 & 28 april 2018

12 mei 2018

2 juni 2018

7 juli 2018

1 september 2018

6 oktober 2018

3 november 2018

 

Altijd welkom: Enthousiaste vrijwilligers

Vind je het leuk om een jeugdtoernooi te organiseren?

Of wil je graag helpen bij andere activiteiten voor de jeugd?

Heb je goede ideeën voor een toernooiweek?

De Jeugdcommissie is op zoek naar ouders en (jeugd)leden die ons willen helpen bij de Week van de Jeugd en/of bij het Rabobank open JRT* en jeugdtoernooi en/of bij andere jeugdactiviteiten .

Heb je interesse of wil je eens informeren naar de mogelijkheden, neem dan contact op met de Jeugdcommissie.

Clubhuis

Bij LTC de Munnik hebben we een prachtig clubhuis. Voor en na het tennissen kun je er gezellig bijpraten met je tennismaatjes.

Coördinator Horeca:      Wouter Brinksma, horeca@ltcdemunnik.nl.

Telefoon clubhuis:          071 – 541 10 00

Openingstijden:

Buiten competitie en toernooien om gelden de volgende reguliere openingstijden:
• maandag tot en met vrijdag: 09:00 uur – 24:00 uur (laatste ronde: 23:30 uur);
• zaterdag en zondag:             09:00 uur – 20:00 uur (laatste ronde: 19:30 uur).

 Tijdens competitie (voor- en najaar) gelden de volgende reguliere openingstijden:
• maandag tot en met vrijdag:  09:00 uur – 24:00 uur (laatste ronde: 23:30 uur);
• zaterdag en zondag:              09:00 uur – 22:00 uur (laatste ronde: 21:15 uur).

 Tijdens toernooien: wordt per toernooi (per dag) afgesproken.

NB: van deze tijden kan vanwege weersomstandigheden en baanbezetting het barpersoneel (eventueel in overleg met de kantine coördinator of iemand van het bestuur) afwijken.

Het clubhuis is in de zomermaanden op werkdagen open vanaf 9:00 uur tot uiterlijk 1 uur nadat de laatste leden van de baan komen. De sluitingstijd is dus flexibel en zal op gemiddelde dagen liggen tussen 22:00 en 23:30 uur.

Bij slecht weer sluit het clubhuis, de beheerder beslist dit namens het bestuur. Hoewel er soms nog best getennist kan worden bij slecht weer, ligt het niet voor de hand het clubhuis voor slechts een paar leden open te houden. We vragen hiervoor je begrip. De bar wordt gerund door vrijwilligers of betaalde krachten. Wanneer een verplichte bardienst hiermee vervalt, moet deze opnieuw  worden ingepland. Ook als de horecaruimte van het clubhuis gesloten is kun je nog wel een baan afhangen.

Met een fulltimemedewerker die zich met hart en ziel voor het clubhuis en de horeca inzet, blijft het ook voor het bestuur een pittige taak om zaken rondom het clubhuis te managen. Het clubhuis en de bar vormen een kleine onderneming met veel activiteiten per week. Het clubhuis is ongeveer 100 uur per week open.