Eerste overzicht resultaten mini-enquête

Tussen 28 juni 2018 en 26 juli 2018 is aan de leden van LTC de Munnik een oproep gedaan om en (mini-)enquête voor en over de Munnik in te vullen. Meer inhoudelijke resultaten en mogelijk hieruit te starten (al gestarte) initiatieven zullen op de ALV van 15 november worden genoemd. De eerste (globale) resultaten worden hier alvast gepresenteerd.

Er zijn totaal 440 bezoeken gebracht aan de survey, waarvan 164 leden deze uiteindelijk helemaal hebben doorlopen. 200 leden zijn wel begonnen maar hebben de enquête niet afgemaakt. 76 leden hebben ‘even gekeken’ maar verder niets ingevuld.

Het blijkt dat een substantieel deel van de leden best redelijk tot zeer tevreden is. Hiernaast zijn er uiteraard onderdelen waar sommige leden iets goed vinden gaan, terwijl andere leden daar juist kritisch op zijn. De hoofdlijnen zoals wij ze uit de enquête halen volgen hieronder.

Clubhuis en bar

Over de barzetting zijn meer tevreden dan ontevreden opmerkingen gemaakt. Een enkeling heeft een kanttekening over het assortiment (en soort bier 😊). Over het clubhuis wordt verschillend gedacht: van ‘prima zo’ tot ‘het is wat kil qua ‘aankleding’.

Baan(bezetting) en Park

Een deel van de leden vindt dat er voldoende ruimte is om te kunnen spelen, maar een deel vindt dat er te weinig vrije banen zijn door competitie/activiteiten/les. Hier tegenover staat dan weer dat velen juist de activiteiten zo leuk vinden, en ook het lesgeven (inclusief tennisschool) wordt als positief ervaren. Diverse leden stellen verschillende soorten lidmaatschappen voor, om drukke tijden te ontlasten. Dit kan dan gebaseerd zijn op de prijs (korting voor alleen overdag vrij tennissen) of op periode (zomerlidmaatschap). Een paar vinden dat we voldoende leden hebben, anderen zien ruimte voor vooral jeugd en jongvolwassenen.

Als pluspunten komen de baansoort (een enkele gravel/padel/ClayTech opmerking daargelaten) en het onderhoud daarop naar voren.

Heel erg duidelijk komt de wens naar extra verlichte banen naar voren. Alvast een tipje: we zijn er mee bezig!

Sfeer

De sfeer op de club wordt vaak genoemd. Wel is het zo dat sommige nieuwe leden het af en toe lastig vinden om opgenomen te worden; de term “besloten club” wordt genoemd.

Thema’s

Bij de vragen specifiek over de op de vorige ALV aangestipte thema’s springen de volgende opmerkingen in het oog:

Maatschappelijk: rolstoeltennis en het goedkoper maken voor minder draagkrachtige mensen (vooral weer jeugd) om te laten tennissen.

Duurzaamheid: zonnepanelen en het kunnen scheiden van afval.

Gezond: rookvrij(er) park (zeer veel genoemd)

Algemeen

Bij de ‘heb je handjes beschikbaar om ergens mee te helpen’ zegt een deel al actief te zijn, een deel vindt dat ze genoeg gedaan hebben, een deel wil wel maar heeft nu geen tijd, en een klein deel wil (nu) wel wat doen. Bij deze doe ik een beroep op deze laatste groep: daar de enquête anoniem was kunnen wij niet terugvinden wie dit zijn.. Wij zouden het op prijs stellen wanneer je je nog een keer kenbaar wil maken door een mail aan secretaris@ltcdemunnik.nl en/of voorzitter@ltcdemunnik.nl te sturen.

Tot slot nog een belangrijk aandachtspunt: communicatie. Momenteel zijn vooral de Smash en de Website onze officiële communicatiekanalen. Ons is ter ore gekomen (en bevestigd door de enquête) dat niet iedereen de Smash lijkt te ontvangen. Dit is een onwenselijke situatie. Om deze reden zal kort na deze Smash (die dan uiteraard niet door iedereen goed ontvangen wordt) een extra mailing komen die dit probleem aanstipt en mogelijk verhelpt.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Frank van der Neut

Voorzitter LTC de Munnik

Reacties zijn gesloten.