Vragen of bespreekpunten voor de ALV? Dien ze NU in!

Beste leden,

Op woensdag 20 maart a.s. is de Algemene Ledenvergadering (ALV) van LTC De Munnik gepland. Deze vergadering wordt gehouden in de Koningin Julianaschool (KJS) aan de Kom van Aaiweg (naast baan 10).

Het bestuur nodigt u allen van harte uit voor deze vergadering die begint om 20.00 uur. U bent vanaf 19.30 uur welkom in de KJS voor een kopje koffie of thee.

Agenda

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken, mededelingen
  3. Verslag ALV 15 november 2018
  4. Jaarverslag 2018
  5. Financiële verantwoording over 2018
  6. Verslag kascommissie en decharge
  7. Afschaffing 5% korting bij betalen met ledenpas
  8. Discussie: LTC De Munnik rookvrij
  9. Rondvraag
  10. Sluiting; het bestuur biedt u een drankje aan in het clubhuis van de vereniging

Heeft u aanvullende punten of vragen voor de rondvraag? Deze graag uiterlijk 18 maart a.s. indienen bij secretaris@ltcdemunnik.nl.

Stukken voor deze vergadering kunt u opvragen bij secretaris@ltcdemunnik.nl.

Tot 20 maart a.s..

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Annemarie Haverkamp-Hilhorst
Secretaris LTC De Munnik

Reacties zijn gesloten.