ALV uitgesteld en info over opzeggen

Beste leden,

Door onvoorziene (privé-)omstandigheden zijn wij genoodzaakt de Algemene Ledenvergadering (ALV) uit te stellen tot woensdag 11 december 2019. Eind november 2019 volgt de definitieve agenda (met bijbehorende stukken).

Een van de verplichte onderdelen van de ALV is het vaststellen van de contributie voor het jaar 2020. Om hier alvast duidelijkheid over te scheppen: het bestuur zal geen wijzigingen hierin voorstellen.

Opzeggen? Doe het voor 1 december!
Verder willen wij je aan herinneren dat, indien je je lidmaatschap zou willen opzeggen (wat wij natuurlijk niet hopen), je dat voor 1 december 2019 gedaan moet hebben. Zeg je op ná 30 november van het lopende jaar? Dan gaat de opzegging niet in op 1 januari van het komende jaar, maar van het jaar daarop (in dit geval 2021). Dit geldt voor zowel reguliere leden als wintertennissers.

Meer informatie

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur
Frank van der Neut
Voorzitter LTC De Munnik

Reacties zijn gesloten.