Lotingsprocedure senioren competities

Na de inschrijvingstermijn van de senioren competities wordt er door de VCL bekeken of zich voor een competitiedagdeel meer teams hebben ingeschreven dan er op de voor de competitie beschikbare banen ingedeeld kunnen worden. Het aantal beschikbare banen wordt door de VCL in overleg met een bestuurslid Tenniszaken bepaald. De VCL informeert de betrokken aanvoerders dat er te veel teams zijn op de desbetreffende dag en stelt een lotingtijdstip vast. De teams hebben dan nog de mogelijkheid om binnen de gestelde termijn en op basis van beschikbaarheid voor een andere dag in te schrijven. Dit gebeurt op basis van wie het eerst komt die het eerst maalt. Indien een team besluit in te schrijven voor een andere beschikbare dag, wordt het team niet meegenomen in de loting.

Indien er na bovenstaande nog steeds te veel teams zijn, zal de loting plaatsvinden tussen alle teams (bestaande en nieuwe) die niet vrijgesteld zijn van loting met de volgende uitgangspunten:

1. De loting wordt verricht door de VCL en een bestuurslid Tenniszaken

2. Er wordt geloot per competitiedagdeel.

3. Uitgelote teams zijn éénmalig vrijgesteld van loting bij een volgende inschrijving binnen 12 maanden waaraan zij willen deelnemen. Hiervoor geldt dat ze voor hetzelfde competitiedagdeel inschrijven als waarvoor ze zijn uitgeloot en dat ze als ‘hetzelfde team’ zullen deelnemen.

4. De definitie van ‘hetzelfde team’ is wanneer er minimaal 4 dezelfde spelers zullen deelnemen. Hierbij wordt gekeken naar de namen die op het inschrijfformulier zijn vermeld in vergelijking met het team dat voor een voorgaande competitie is uitgeloot.

5. Voor de voorjaarscompetitie geldt dat elke vereniging bepaalde competitiesoorten en klassen krijgt toegewezen op basis van het vorige jaar (opgebouwde inschrijfrechten). Als deze competitiesoorten en klassen niet opnieuw door de vereniging (in praktijk veelal door hetzelfde team) worden benut, vervallen ze. Nieuwe teams in de voorjaarscompetitie worden standaard in de laagste klassen geplaatst. Het uitloten van teams in hogere klassen maakt dus dat er steeds meer teams in de laagste klassen uitkomen en sterkere teams zich weer een weg moeten banen naar de klasse waarin ze thuishoren. Vandaar dat voor dit doel een aantal ingeschreven teams voor de voorjaarscompetitie kan worden vrijgesteld van loting. Na de inschrijving stelt de VCL in overleg met een bestuurslid Tenniszaken vast welke teams hiervoor in aanmerking komen.

6. Indien er nog plaats is op een andere dag kunnen teams die uitgeloot zijn zich hiervoor alsnog binnen de gestelde termijn inschrijven totdat deze ook vol zit. Bij de voorjaarscompetitie kunnen maximaal twee teams ervoor kiezen om in de hal te spelen. Indien meer teams in de hal willen spelen, wordt geloot.

7. Het bestuur beslist in onvoorziene gevallen.

8. De procedure wordt periodiek geëvalueerd, hetgeen kan leiden tot aanpassingen.

Laatste update 1 juni -2019.