Corona

Onderstaand kort een aantal algemene actuele richtlijnen vanuit de Rijksoverheid.

Richtlijnen algemeen

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren. Deze zijn met name gebaseerd op de landelijk geldende maatregelen.

 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • personen van 18 jaar en ouder houden onderling 1,5 m afstand;
 • vermijd drukte;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • schud geen handen;
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
 • er vindt (bijv. mondeling) een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de sportactiviteit, deze vragen die je stelt zijn hier vindbaar;
 • sporters tot en met 26 jaar mogen op de sportaccommodatie in team verband sporten en zonder de 1,5 meter afstand in acht te hoeven Daarnaast mogen gemeenten sportactiviteiten organiseren op andere locaties.;
 • sporters vanaf 27 jaar mogen buiten op sportaccommodaties met maximaal vier mensen Voorwaarde is wel dat zij 1,5 meter afstand houden. Er kunnen meerdere groepjes van maximaal 4 personen tegelijkertijd op een veld sporten, mits zij zich duidelijk als aparte groepjes bewegen;
 • wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten dragen personen vanaf 13 jaar een mondkapje ;
 • voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit;
 • na afloop van de sportactiviteit dient iedereen de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaten;
 • in heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat iedereen tussen 22.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft.

 

Bron: KNLTB (31 maart 2021) Protocol verantwoord sporten.