Statuten en reglementen

Download hieronder de statuten en het huishoudelijk reglement (HHR) van LTC de Munnik. De statuten zijn goedgekeurd tijdens de ALV van 16 maart 2011; het HHR is goedgekeurd tijdens de ALV van 29 november 2012.
Laatste update: Aanpassing HHR artikel 11 lid 1 tijdens ALV van 29 november 2012
“voor 31 december van het lopende verenigingsjaar” vervangen door “voor 1 december van het lopende verenigingsjaar”. Het op 29 november 2012 aangepaste HHR gaat in per 1 januari 2013.

Download bestanden

Statuten De Munnik goedgekeurd ALV 16 maart 2011 135 KB

HHR de Munnik goedgekeurd ALV 29 november 2012 119 KB


Informatie wordt aangeleverd door : De secretaris