Statuten en reglementen

Download hieronder de statuten en het huishoudelijk reglement (HHR) van LTC de Munnik.

  • De statuten zijn goedgekeurd tijdens de ALV van 16 maart 2011
  • Het HHR is goedgekeurd tijdens de ALV van 29 november 2012

Laatste update: Aanpassing HHR artikel 11 lid 1 tijdens ALV van 29 november 2012 :
“voor 31 december van het lopende verenigingsjaar” vervangen door “voor 1 december van het lopende verenigingsjaar”.
Het op 29 november 2012 aangepaste HHR gaat in per 1 januari 2013.

Download bestanden

Statuten De Munnik goedgekeurd ALV 16 maart 2011

HHR De Munnik goedgekeurd ALV 29 november 2012


Informatie wordt aangeleverd door : De secretaris