Contributie

Het lidmaatschapsjaar van LTC de Munnik loopt van januari tot en met december.

De inning van de contributie, door middel van automatische incasso, vindt ieder jaar plaats op of omstreeks 28 februari. Leden, die van oudsher op factuur betalen, kunnen de factuur medio februari tegemoet zien.

De bondspasjes zijn in de tweede helft van maart beschikbaar en kunnen afgehaald worden aan de bar.

Wij rekenen eenmalig €15 inschrijfgeld voor senioren. Nieuwe junior- en jeugdleden betalen geen inschrijfgeld.

 

Soort lid Contributie middels
automatische incasso
Senioren € 200,00
Jong senioren t/m 23 jaar
Peildatum 1 januari
€ 160,00
Jeugd 4 t/m 6 jaar
Peildatum 1 januari
€ 40,00
Jeugd 7 t/m 9 jaar
Peildatum 1 januari
€ 60,00
Junioren 10 t/m 12 jaar
Peildatum 1 januari
€ 95,00
Junioren 13 t/m 17 jaar
Peildatum 1 januari
€ 130,00
Wintertennis € 75,00
Niet spelende leden € 38,00

 

Bij inschrijving tijdens het lopende jaar wordt op de genoemde contributiebedragen voor spelende leden de volgende korting verleend:

Bij inschrijving tussen 1 juli en 1 september: 50% reductie.
Bij inschrijving vanaf 1 september: 65% reductie.
Genoemde contributie bedragen zijn inclusief de KNLTB-bijdrage en exclusief het voor nieuwe seniorenleden verschuldigde inschrijfgeld.

Leden die vanuit het verleden nog een factuur voor hun contributie ontvangen, betalen hiervoor € 15,00 administratiekosten per jaar. Indien zij over willen gaan naar het jaarlijks per incasso betalen van hun contributie, kunnen zij het incassoformulier invullen en opsturen naar de ledenadministratie.

Nieuwe leden zijn verplicht te betalen via automatische incasso. De contributie wordt in principe in de maand februari afgeschreven. Een lid is pas speelgerechtigd, wanneer de contributie door de vereniging is ontvangen.

Een aanmelding als nieuw lid op of na 1 februari wordt bevestigd middels een email, waarin het verschuldigde contributiebedrag wordt vermeld. Tevens wordt verzocht dit bedrag over te maken op de rekening NL19 RABO 0335 6716 08 van LTC de Munnik. Pas nadat het verschuldigde contributiebedrag op de rekening is bijgeschreven, wordt de aanmelding aan de KNLTB gedaan en een KNLTB-pas aangevraagd. Het jaar daarop wordt de contributie middels automatische incasso geïnd.

 


Informatie wordt aangeleverd door : Ledenadministrateur