Wintertennis

Het is mogelijk om “wintertennisser” te worden bij LTC de Munnik.
Wintertennis houdt in dat je speelgerechtigd bent
van 1 januari tot en met 31 maart en van 1 oktober tot en met 31 december.

De jaarcontributie voor een winterlidmaatschap bedraagt € 75,– per jaar.
Daarnaast wordt er ook jaarlijks €25 ingehouden als vooruitbetaling op de verplichte bardienst.
Dit bedrag kan je terugkrijgen als je minimaal één bar- of parkdienst vervult.

De Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn onverkort van toepassing op het wintertennis.