top of page

CONTRIBUTIE

Tennisracket

Contributie

  • De inning van de contributies vindt alleen plaats door automatisch incasso.

  • De jaarcontributie wordt jaarlijks medio februari in zijn geheel geïnd. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

  • De contributie van lidmaatschappen die halverwege het jaar worden afgesloten worden binnen vier weken na inschrijving geïnd.

  • De contributie van het winterlidmaatschap wordt jaarlijks eind oktober geïnd.

  • Kijk voor meer informatie over de contributie, de vrijwilligersbijdrage, opzeggen enz. in onze statuten en huishoudelijk reglement.

Bondspassen

Voor nieuwe leden zijn bondspasjes tot 1 januari 2024 af te halen bij de bar. Vanaf 1 januari 2024 worden er geen pasjes meer verstrekt. Vanaf dan wordt er alleen nog gebruik gemaakt van de digitale pas in de KNLTB Clubapp.

 

Inschrijfgeld

Bij inschrijving van een nieuw lid van 18 jaar en ouder wordt eenmalig € 15,00 inschrijfgeld in rekening gebracht. Nieuwe leden jonger dan 18 jaar betalen geen inschrijfgeld.

Vrijwilligersbijdrage

Ieder betalend en spelend senior lid jonger dan 70 jaar (per 1 januari) betaalt per jaar een vrijwilligersbijdrage van €75,-. Deze bijdrage kan d.m.v. een goedgekeurde deelname aan commissies dan wel via groen/bardiensten (€25,- per dienst van 3 uur) worden terugverdiend. Terugbetaling geschied na het leveren van de gehele prestatie. De bijdrage wordt dus ALTIJD geïnd aan het begin van het jaar. Leden die een bondsrol vervullen binnen de vereniging (bestuur, ledenadministratie, redactie enz.) betalen geen vrijwilligersbijdrage. Toernooicommissies vallen hier niet onder.

 

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap van Tennis & Padel de Munnik wordt aangegaan voor de duur van één verenigingsjaar. Na dit jaar wordt het lidmaatschap stilzwijgend met één jaar verlengd.

 

We hopen natuurlijk dat je nog lang bij Tennis & Padel De Munnik blijft tennissen of padellen.

Als je toch je lidmaatschap wilt beëindigen, dan dient je opzegging, conform het huishoudelijk reglement artikel 11 lid 1, vóór 1 december bij de ledenadministratie te zijn binnengekomen.

Opzeggen kan via email aan de ledenadministratie: ledenadministratie@ltcdemunnik.nl. De ledenadministratie zal een bevestiging van de verwerking van de opzegging per email terugsturen. Dit is het bewijs van opzegging dus bewaar deze goed. Ontvang je geen bevestiging, neem dan contact op met de ledenadministratie.

Opzeggen ná 1 december van het lopende jaar? De opzegging gaat dan niet in op 1 januari van het komende jaar, maar van het jaar daarop. Zegt u dus te laat op dan bent u dus de gehele contributie over het komende jaar aan de vereniging verschuldigd.

Niet-spelend lid

Bij Tennis & Padel de Munnik kennen we, naast het volledig beëindigen van het lidmaatschap, ook de mogelijkheid om niet-spelend lid te worden. Dit houdt in dat je wel lid blijft van de vereniging, maar geen gebruik meer mag maken van onze tennisbanen, geen competitie via onze vereniging kunt spelen en niet aan (interne) toernooien kunt deelnemen.

Voordeel van een dergelijk lidmaatschap is dat je op ieder moment weer spelend lid kunt worden en niet op de wachtlijst wordt geplaatst. De kosten, die aan het niet-spelend lidmaatschap zijn verbonden, zijn € 38,- per jaar.

 

Opzeggen in de loop van een verenigingsjaar geeft geen recht op restitutie van betaalde contributie. Ook bij verhuizing, blessures, ziekte, zwangerschap, geen motivatie of anderszins zal Tennis & Padel de Munnik geen deel van de jaarcontributie retourneren.

LET OP!

Als je je tennis- of padelles opzegt bij de tennisschool Nossik Versteeg of Padel Academy Sterk en je wilt tegelijkertijd stoppen met vrij tennissen of padellen bij Tennis & Padel de Munnik dan moet je dit ook vóór 1 december van dit jaar melden via onze ledenadministratie: ledenadministratie@ltcdemunnik.nl. Het betreft hier namelijk twee verschillende opzeggingen!

 

Wijzigingen

Mocht je woonadres wijzigen of je hebt een nieuw telefoonnummer, dan is het fijn als je dit aan ons doorgeeft.

Dit kan door een mailtje te sturen naar: ledenadministratie@ltcdemunnik.nl.   

Nieuw logo Tennis & Padel De Munnik_wit.png

LEES VERDER

LET'S CONNECT

KOM BIJ ONS LANGS!

Hoogmadeseweg 41C
2351 CN Leiderdorp

Tel.: 071 – 541 1000

info@ltcdemunnik.nl

Toernooi.nl.blauw.png

© 2023 Tennis en Padel De Munnik

bottom of page