CONTRIBUTIE

fabian-blank-pElSkGRA2NU-unsplash.jpg

Kosten voor contributie

Het lidmaatschapsjaar van LTC de Munnik loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Contributie wintertennisser

Op dit moment is er een ledenstop op het winterlidmaatschap!

Daarnaast kun je ook enkel wintertennisser worden, je bent dan van 1 januari tot en met 31 maart en van 1 oktober tot en met 31 december speelgerechtigd. 

 

 

 

De inning van de contributie, door middel van automatische incasso, vindt ieder jaar plaats op of omstreeks 28 februari. Leden, die van oudsher op factuur betalen, kunnen de factuur medio februari tegemoet zien.

De bondspasjes zijn in de tweede helft van maart beschikbaar en kunnen afgehaald worden aan de bar.

Wij rekenen eenmalig €15 inschrijfgeld voor senioren. Nieuwe junior- en jeugdleden betalen geen inschrijfgeld.

Vrijwilligersbijdrage

Ieder spelend senior lid, jonger dan 70 jaar, betaalt een vrijwilligersbijdrage:

 

Deze vrijwilligersbijdrage ontvang je na het voldoen van de bardiensten (of ander vrijwilligerswerk) in haar volledigheid weer retour. Kijk voor meer informatie over de contributie en de vrijwilligersbijdrage in Onze Statuten en Huishoudelijk Reglement.

Nieuwe leden

Bij inschrijving tijdens het lopende jaar wordt op de genoemde contributiebedragen voor spelende leden de volgende korting verleend:

 • Bij inschrijving tussen 1 juli en 1 september: 50% reductie.

 • Bij inschrijving vanaf 1 september: 65% reductie.

Genoemde contributie bedragen zijn inclusief de KNLTB-bijdrage en exclusief het voor nieuwe seniorenleden verschuldigde inschrijfgeld.

Nieuwe leden zijn verplicht te betalen via automatische incasso. De contributie wordt in principe in de maand februari afgeschreven. Een lid is pas speelgerechtigd, wanneer de contributie door de vereniging is ontvangen.

Een aanmelding als nieuw lid op of na 1 februari wordt bevestigd middels een email, waarin het verschuldigde contributiebedrag wordt vermeld. Tevens wordt verzocht dit bedrag over te maken op de rekening NL19 RABO 0335 6716 08 van LTC de Munnik. Pas nadat het verschuldigde contributiebedrag op de rekening is bijgeschreven, wordt de aanmelding aan de KNLTB gedaan en een KNLTB-pas aangevraagd. Het jaar daarop wordt de contributie middels automatische incasso geïnd.

Aanvullend

 • Een lidmaatschap is GEEN abonnement, dus restitutie is niet aan de orde.

 • Contributie betekent: je bent een jaar LID, dus medeverantwoordelijk voor de club. Half- en kwartjaarlidmaatschappen worden 'afgerond naar boven’.

 • Ieder betalend, spelend senior lid, jonger dan 70 jaar per 1 januari, betaalt per jaar een bijdrage van €75,- t.b.v. vrijwilligersvergoedingen. Deze kan d.m.v. een goedgekeurde deelname aan commissies (geheel) dan wel via groen/bardiensten (€25,- per dienst van 3 uur) worden terugverdiend.

 • Wil je helpen met groenonderhoud? Dit vindt iedere eerste zaterdag van de maand plaats in de periode maart tot en met oktober.

 • Uitbetaling na levering van prestatie.

 • Wintertennissers en halfjaarleden betalen €50,- bijdrage (2 diensten), kwartjaarleden €25,- (1 dienst)

 • Bijdrage vrijwilligersvergoeding wordt dus ALTIJD geïnd aan het begin van het jaar, vergoeding wordt alleen uitgekeerd na geleverde prestatie.

 • Leden die hun bardiensten in 2020 niet hebben kunnen voldoen kunnen deze in 2021 alsnog doen.

 • Lidmaatschappen via sponsorcontract: leden betalen ook bijdrage vrijwilligersvergoeding en worden dus aangemoedigd vrijwilligerswerk te doen. Eventueel is er een aanpassing van de sponsorcontracten.

KNLTB passen

De KNLTB passen voor het nieuwe jaar zijn doorgaans rond maart af te halen aan de bar.