top of page

CONTRIBUTIE (TENNIS)

fabian-blank-pElSkGRA2NU-unsplash.jpg

Deze pagina bevat de tarieven voor alleen tennis; voor de padel tarieven (en combinatie padel/tennis) zie bij Contributie padel.

Kosten contributie hele jaar

Het lidmaatschapsjaar van Tennis & Padel De Munnik loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Kosten contributie wintertennisser

Daarnaast kun je ook alleen wintertennisser worden, je bent dan van 1 januari tot en met 31 maart en van 1 oktober tot en met 31 december gerechtigd om af te hangen op onze tennisbanen.. 

Inning contributie

De inning van de contributie, door middel van automatische incasso, vindt vanaf 2023 ieder jaar plaats:

 • voor volledige jaartennissers medio eind februari;

 • voor wintertennissers medio eind oktober.

Bondspassen

Voor nieuwe leden zijn bondspasjes tot 1 januari 2024 af te halen bij de bar. Vanaf 1 januari 2024 worden er geen pasjes meer verstrekt. Vanaf dan wordt er alleen nog gebruik gemaakt van de digitale pas in de KNLTB Clubapp.

Wij rekenen eenmalig €15 inschrijfgeld voor leden vanaf 18 jaar.

Vrijwilligersbijdrage

Ieder spelend senior lid, van 18 tot 70 jaar, betaalt een vrijwilligersbijdrage:

Deze vrijwilligersbijdrage ontvang je na het voldoen van de bardiensten (of ander vrijwilligerswerk) in haar volledigheid weer retour. Kijk voor meer informatie over de contributie en de vrijwilligersbijdrage in 

Onze Statuten en Huishoudelijk Reglement.

Nieuwe leden

Bij inschrijving tijdens het lopende jaar wordt op de genoemde contributiebedragen voor spelende leden de volgende korting verleend:

 • Bij inschrijving tussen 1 juli en 1 september: 50% reductie.

 • Bij inschrijving vanaf 1 september: 65% reductie.

Genoemde contributie bedragen zijn inclusief de KNLTB-bijdrage en exclusief het voor nieuwe seniorenleden verschuldigde inschrijfgeld.

Nieuwe leden zijn verplicht te betalen via automatische incasso. De contributie wordt in principe in de maand februari afgeschreven. Een lid is pas speelgerechtigd, wanneer de contributie door de vereniging is ontvangen. Bij leden die zich na de inning van de contributie in februari aanmelden zal de contributie inning ongeveer 2 weken na hun inschrijfdatum plaatsvinden.

Aanvullend

 • Een lidmaatschap is GEEN abonnement, dus restitutie is niet aan de orde.

 • Contributie betekent: je bent een jaar LID, dus medeverantwoordelijk voor de club. Half- en kwartjaarlidmaatschappen worden 'afgerond naar boven’.

 • Ieder betalend, spelend senior lid, jonger dan 70 jaar per 1 januari, betaalt per jaar een bijdrage van €75,- t.b.v. vrijwilligersvergoedingen. Deze kan d.m.v. een goedgekeurde deelname aan commissies (geheel) dan wel via groen/bardiensten (€25,- per dienst van 3 uur) worden terugverdiend.

 • Wil je helpen met groenonderhoud? Dit vindt iedere eerste zaterdag van de maand plaats in de periode maart tot en met oktober.

 • Uitbetaling na levering van prestatie.

 • Wintertennissers en halfjaarleden betalen €50,- bijdrage (2 diensten), kwartjaarleden €25,- (1 dienst)

 • Bijdrage vrijwilligersvergoeding wordt dus ALTIJD geïnd aan het begin van het jaar, vergoeding wordt alleen uitgekeerd na geleverde prestatie.

 • Lidmaatschappen via sponsorcontract: leden betalen ook bijdrage vrijwilligersvergoeding en worden dus aangemoedigd vrijwilligerswerk te doen. Eventueel is er een aanpassing van de sponsorcontracten.

bottom of page