top of page

KASCOMMISSIE

Racket en bal

De Kascommissie heeft een aantal financiële controletaken en bestaat meestal uit 2 personen. Zij zijn 2 jaar lid van deze commissie, waarna er weer andere mensen benoemd moeten worden. Dit bevordert de integriteit van de commissieleden. Ook niet-Munnikleden kunnen deel uitmaken van de Kascommissie.

 

De Kascommissie controleert namens de leden de volgende zaken en maakt daarvan een kort verslag voor de algemene ledenvergadering (ALV):

  • de boekhouding

  • de jaarrekening

  • de kas. Hierbij is onder andere van belang:

    • Passen alle inkomsten en uitgaven binnen de doelstelling van De Munnik?

    • Kloppen de bedragen in de kas en banksaldo’s met wat er op de balans staat?

    • Wat is de algemene indruk van de (financiële) administratie?

 

Onder het verslag staat een advies aan de ALV, die op basis hiervan decharge verleent aan het bestuur. 

 

Contactkascommissie@ltcdemunnik.nl

bottom of page