top of page

CONTRIBUTIE (PADEL)

HEAD2022.jpg

Deze pagina bevat de tarieven voor padel (en combinatie padel/tennis); voor alleen de tennis tarieven zie bij Contributie tennis.

Kosten voor contributie

Het lidmaatschapsjaar van Tennis & Padel De Munnik loopt van 1 januari tot en met 31 december.

De contributie mogelijkheden voor padel zijn:

Padel only

Standaard padel lidmaatschap                                                         € 300,00 / jaar          

 • Voor alle leeftijden

 • Geldig voor gehele openingstijd Park de Munnik
   

Daluren jeugdlidmaatschap                                                               € 160,00 / jaar

 • Uitsluitend jeugd t/m 23 jaar

 • Werkdagen: van opening park tot 19:00

 • Weekend: gehele openingstijd van het park

N.B. : Bij padel is een winterlidmaatschap niet mogelijk

 

Combinatie padel + tennis

Tegen bijbetaling van € 35,00 kan ieder padellid ook, volgens reglement voor (alleen) tennis leden, gebruik maken van de tennisbanen van de Munnik.

Bij deze combinatie lidmaatschappen wordt dus geen rekening gehouden met de leeftijdscategorieën zoals die voor alleen tennis gelden.  

Standaard combi padel + tennis lidmaatschap                             € 335,00 / jaar

 • Voor alle leeftijden

 • Geldig voor gehele openingstijd Park de Munnik

Jeugd combi padel + tennis lidmaatschap                                      € 195,00 / jaar

 • Uitsluitend jeugd t/m 23 jaar

 • Padel spelen op werkdagen: van opening park tot 19:00

 • Padel spelen weekend: gehele openingstijd van het park

 • Tennis: geldig voor gehele openingstijd Park de Munnik

 

Vrijwilligersbijdrage

 

Ieder spelend senior lid van 18 tot 70 jaar betaalt een vrijwilligersbijdrage.

Deze vrijwilligersbijdrage ontvang je na het voldoen van de bardiensten (of ander vrijwilligerswerk) in haar volledigheid weer retour. Kijk voor meer informatie over de contributie en de vrijwilligersbijdrage in Onze Statuten en Huishoudelijk Reglement

Nieuwe leden

Bij inschrijving tijdens het lopende jaar wordt op de genoemde contributiebedragen voor spelende leden de volgende korting verleend:

 • Bij inschrijving tussen 1 juli en 1 september: 50% reductie.

 • Bij inschrijving vanaf 1 september: 65% reductie.

​Genoemde contributie bedragen zijn inclusief de KNLTB-bijdrage en exclusief het voor nieuwe seniorenleden verschuldigde inschrijfgeld.

 

​Nieuwe leden zijn verplicht te betalen via automatische incasso. De contributie wordt in principe in de maand februari afgeschreven. Een lid is pas speelgerechtigd, wanneer de contributie door de vereniging is ontvangen. Bij leden die zich na de inning van de contributie in februari aanmelden zal de contributie inning ongeveer 2 weken na hun inschrijfdatum plaatsvinden.

Aanvullend

 • Een lidmaatschap is GEEN abonnement, dus restitutie is niet aan de orde.

 • Contributie betekent: je bent een jaar LID, dus medeverantwoordelijk voor de club. Half- en kwartjaarlidmaatschappen worden 'afgerond naar boven’.

 • Ieder betalend, spelend senior lid, jonger dan 70 jaar per 1 januari, betaalt per jaar een bijdrage van €75,- t.b.v. vrijwilligersvergoedingen. Deze kan d.m.v. een goedgekeurde deelname aan commissies (geheel) dan wel via groen/bardiensten (€25,- per dienst van 3 uur) worden terugverdiend.

 • Wil je helpen met groenonderhoud? Dit vindt iedere eerste zaterdag van de maand plaats in de periode maart tot en met oktober.

 • Uitbetaling na levering van prestatie.

 • Wintertennissers en halfjaarleden betalen €50,- bijdrage (2 diensten), kwartjaarleden €25,- (1 dienst)

 • Bijdrage vrijwilligersvergoeding wordt dus ALTIJD geïnd aan het begin van het jaar, vergoeding wordt alleen uitgekeerd na geleverde prestatie.

 • Lidmaatschappen via sponsorcontract: leden betalen ook bijdrage vrijwilligersvergoeding en worden dus aangemoedigd vrijwilligerswerk te doen. Eventueel is er een aanpassing van de sponsorcontracten.

bottom of page