top of page

LOTING PROCEDURE COMPETITIE

Na inschrijving wordt bekeken of er zich voor een competitiedag meer teams hebben ingeschreven dan er op die dag ingedeeld kunnen worden. De VCL informeert de betrokken aanvoerders dat er teveel teams zijn op de betreffende dag en stelt een lotingtijdstip vast. De teams hebben dan als eerste de mogelijkheid om zelf voor een andere dag in te schrijven (indien ruimte beschikbaar). Dit gebeurt op basis van wie het eerst komt die het eerst maalt.

Indien er na bovenstaande nog steeds teveel teams zijn dan zal er een loting plaatsvinden met de volgende uitgangspunten:

 1. Er wordt geloot per competitiedag

 2. Jeugd en jongseniorenteams zijn op zondag vrij van loting.

 3. De definitie van ‘hetzelfde team’ geldt indien er minimaal 4 dezelfde spelers zijn. Hierbij wordt gekeken naar de namen die op het inschrijfformulier zijn vermeld en of deze spelers actief hebben deelgenomen aan de voorgaande competitie.

 4. Een kampioenschap in het voor- en najaar geeft vrijstelling van loting in het volgende voor/najaar, mits ‘hetzelfde team’ als vorig voor/najaar deelneemt.

 5. Zoals genoemd krijgt elke vereniging in de voorjaarscompetitie dezelfde competities en klassen toegewezen als het vorige jaar (opgebouwde rechten). Als deze competities en klassen niet opnieuw door de vereniging (in praktijk veelal door hetzelfde team) worden benut, vervallen ze. Nieuwe teams in de voorjaarscompetitie worden standaard in de laagste klassen geplaatst. Het uitloten van teams in hogere klassen maakt dus dat er steeds meer teams in de laagste klassen uitkomen en sterkere teams zich weer een weg moeten banen naar de competitie waarin ze thuishoren. Vandaar dat voor dit doel maximaal 25% van het totaal aantal ingeschreven teams voor de voorjaarscompetitie kan worden vrijgesteld van loting. Na inschrijving stelt de VCL in overleg met de Technische Commissie vast welke teams hiervoor in aanmerking komen.

 6. Teams die in de vorige competitie zijn uitgeloot, zijn vrijgesteld van loting bij de eerst volgende competitie binnen 12 maanden waaraan zij willen deelnemen. Dit enkel indien ze voor dezelfde competitiedag inschrijven als waarvoor ze uitgeloot waren en ‘hetzelfde team’ als bij de vorige competitie deelneemt.

 7. Indien er zowel voor de voor- als najaarscompetitie meer inschrijvingen zijn dan er teams geplaatst kunnen worden, vindt er een loting plaats tussen alle teams (oude en nieuwe) die niet vrijgesteld zijn van loting.

 8. De loting wordt verricht door de VCL en de voorzitter van de Technische Commissie.

 9. Indien er nog plaats is op een andere dag kunnen teams die uitgeloot zijn alsnog inschrijven voor die andere competitiedag totdat deze ook vol zit. Ook is het mogelijk dat men individueel aansluit bij een ander team.

 10. Het bestuur beslist in onvoorziene gevallen.

 11. De procedure wordt periodiek geëvalueerd, hetgeen kan leiden tot aanpassingen.

bottom of page