top of page

OPZEGGEN & WIJZIGEN

pexels-cottonbro-5739121.jpg

Opzeggen

We hopen natuurlijk dat je nog lang bij Tennis & Padel De Munnik blijft tennissen of padellen. Als je toch je lidmaatschap wilt beëindigen, dan dient je opzegging, conform het huishoudelijk reglement artikel 11 lid 1, vóór 1 december bij de ledenadministratie te zijn binnengekomen.

Opzeggen kan via een email aan de ledenadministratie (ledenadministratie@ltcdemunnik.nl), onder vermelding van je naam en geboortedatum. De ledenadministratie zal een bevestiging van de verwerking van de opzegging per email terugsturen. Dit is het bewijs van opzegging dus bewaar deze goed. Ontvang je geen bevestiging, neem dan contact op met de ledenadministratie.

Zeg op voor 1 december!

Opzeggen voor het volgend jaar kan tot uiterlijk 1 december van het lopende jaar. Zeg je in het lopende jaar op 1 december of later op? De opzegging gaat dan niet in op 1 januari van het komende jaar, maar van het jaar daarop. Je bent dan ook de gehele contributie over het komende jaar aan de vereniging verschuldigd!

Blessures, ziekte enz.
Opzeggen in de loop van een verenigingsjaar geeft geen recht op restitutie van betaalde contributie. Ook bij verhuizing, blessures, ziekte, zwangerschap, geen motivatie of anderszins zal Tennis & Padel de Munnik bij opzegging geen deel van de jaarcontributie retourneren.

 

LET OP!
Als je je tennis- of padelles opzegt bij de tennisschool Nossik Versteeg of Padel Academy Sterk en je wilt tegelijkertijd stoppen met vrij tennissen of padellen bij De Munnik, dan moet je ons dit ook vóór 1 december van dit jaar melden via onze ledenadministratie. Dit zijn namelijk twee verschillende opzeggingen!

Niet-spelend lid

Bij Tennis & Padel de Munnik kennen we, naast het volledig beëindigen van het lidmaatschap, ook de mogelijkheid om niet-spelend lid te worden. Dit houdt in dat je wel lid blijft van de vereniging, maar geen gebruik meer mag maken van onze tennis- en padelbanen, geen competitie via onze vereniging kunt spelen en niet aan (interne) toernooien kunt deelnemen. Voordeel van een dergelijk lidmaatschap is dat je op ieder moment weer spelend lid kunt worden en niet op de wachtlijst wordt geplaatst. De kosten, die aan het niet-spelend lidmaatschap zijn verbonden, zijn € 38,- per jaar.

Wijzigen

Mocht je woonadres wijzigen, of je hebt een nieuw telefoonnummer of emailadres, dan is het fijn als je dit aan ons doorgeeft. Een mail sturen aan de ledenadministratie is voldoende.

bottom of page