top of page

Vertrouwenspersoon

Protocol grensoverschrijdend gedrag


Het bestuur van Tennis & Padel de Munnik vindt dat onze tennisclub naast een gezellige ook een veilige plek moet zijn om te sporten en te werken. We zijn een grote, 85 jaar oude vereniging met een eigen, unieke, cultuur waar het fijn is om lid van te zijn. Hierbij horen uiteraard normale (omgangs-) normen en waarden.


Zonder dat De Munnik ooit een klacht heeft ontvangen van grensoverschrijdend gedrag, denkt het bestuur toch dat het goed is om aandacht te besteden aan de ontwikkeling van een protocol waarin mensen grensoverschrijdend gedrag binnen onze club kunnen melden. Het bestuur is van mening dat het belangrijk is dat het binnen onze cultuur vanzelfsprekend moet zijn dat mensen aangesproken kunnen worden op ongewenst gedrag. Dit creëert voor een ieder een veiligere omgeving waarin mensen elkaar dan ook zonder angst durven aan te spreken op wat men wel en niet prettig vindt.


De eerste stap is gezet; het bestuur heeft een vertrouwenspersoon benoemd heeft waar personeel en leden terecht kunnen bij grensoverschrijdend gedrag. De volgende stap is het opstellen van een protocol hoe onze club handelt bij meldingen omtrent grensoverschrijdend gedrag..

Wat is grensoverschrijdend gedrag?


Bij grensoverschrijdend gedrag gaat iemand – door iets te zeggen of te doen – over de grenzen van een ander. Denk daarbij aan intimidatie, pesten, discriminatie, agressie (fysiek en verbaal), seksuele intimidatie en seksueel misbruik.


Wat zijn de taken van de vertrouwenspersoon?

  • Vertrouwelijk aanspreekpunt zijn voor medewerkers en leden. Dit omvat onder andere het opvangen, informeren en adviseren van de potentiële melder en andere betrokkenen bij een melding.

  • Klachten over ongewenste omgangsvormen oppakken, zoals het bespreekbaar maken en passende maatregelen voorstellen aan het bestuur.

  • Meldpunt voor geconstateerde misstanden, waarbij de situatie onderzocht en beschreven zal worden.

  • De vertrouwenspersoon moet zichtbaar zijn en mensen moeten weten dat zij veilig hun melding bij de vertrouwenspersoon kwijt kunnen.


Wie stelt het bestuur voor als vertrouwenspersoon?


Het bestuur heeft Karen Kleijbergen gevraagd de functie van vertrouwenspersoon in te vullen.

 

 

 

 

 

 

 


Karen tennist al jaren bij de vereniging samen met haar gezin. Ze is regelmatig op het park te vinden om zelf te tennissen of als toeschouwer bij haar kinderen. Karen werkt als psychotherapeut in Leiden. Ze heeft de ervaring en competenties om deze functie voor ons invulling te geven. Karen is bereikbaar op de club en via de mail vertrouwenspersoon@ltcdemunnik.nl.

Klik hier voor het protocol Vertrouwenspersoon

karen.png
bottom of page