We kunnen weer ladderen!

De KLTB komt onze hartenwens tegemoet om naast het vrij spelen en trainen ook meer onderlinge vriendschappelijke wedstrijden (enkels en dubbels) op de club te spelen.

We mogen dus weer ladderen!

De eerste ronde zal starten vanaf 19 april 2021. Deelnemers van vorig seizoen zullen op woensdag 14 april een bericht ontvangen via de app van Team Sportconnexions.

Nieuwe deelnemers kunnen zich nu al aanmelden via dezelfde app. Als je nog niet beschikt over de app dan verwijs ik je daarvoor naar hun site: https://www.sportconnexions.com.

Hou ook nu de hygiëneregels in acht, hou anderhalve meter afstand en verlaat zo spoedig mogelijk het park na het tennissen.

Have fun!

Ochtend met onderlinge wedstrijden voor jeugdleden (23 en 30 mei 2021)

In deze voor iedereen lastige coronatijd zijn veel plannen niet uitvoerbaar of lastig geworden. Maar voor onze (aspirant-)jeugdleden kunnen we gelukkig een uitzondering maken!

Wij, Ltc de Munnik in samenwerking met Tennisschool Nossik-Versteeg, nodigen alle
(aspirant-)jeugdleden (6 tot en met 17 jarigen) uit voor deelname aan een ochtend met onderlinge wedstrijden. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

De speeldata zijn bepaald, afhankelijk van de leeftijdscategorie, op:

 • Zondag 23 mei (1e Pinksterdag), van 09:00 tot 12:00 uur,  voor de leeftijdscategorie 6 t/m 12 jarigen (Rood, Oranje en Groen);
 • Zondag 30 mei, van 09:00 uur tot 12:00 uur, voor de leeftijdscategorie 12 t/m 17 jarigen (Geel).

De gezondheid en veiligheid voor onze sporters, leraren en vrijwilligers in deze onzalige corona-tijd blijven onverminderd een aandachtspunt. Dit betekent dat de algemene maatregelen voor verblijf op het park in deze weken van kracht blijven.

Ter herinnering:

 • de sportkantine is gesloten. Wél zal er voor de deelnemers iets te drinken en wat lekkers worden aangeboden;
 • ook nu zijn er helaas geen toeschouwers toegestaan.

Je kunt je, of één van je ouders kan je, inschrijven tot 20 mei 2021 via een e-mailbericht aan info@tennisschoolnossikversteeg.nl of met gebruikmaking van het formulier dat uw zoon en/of dochter aangereikt heeft gekregen van één van de tennisleraren.

Vermeld in je e-mailbericht het volgende:

 • Voor- en achternaam
 • Leeftijd
 • Telefoonnummer

Met vriendelijke groet,

Aart Bolluijt
(namens Tennisschool Nossik-Versteeg en Ltc de Munnik)

ALV verzet naar nieuwe datum 21 april 2021

Helaas zijn wij genoodzaakt om de aankondigde ALV van 6 april alsnog te verzetten naar woensdag 21 april 2021.

We zijn als bestuur ditmaal direct getroffen door coronaperikelen. Waardoor het houden van een ALV komende dinsdag (6 april) niet verstandig en haalbaar is geworden. Wij vragen jullie begrip hiervoor.

De nieuwe datum is nu woensdag 21 april 2021 om 20:00 uur (inbellen vanaf 19:50 uur).

We gaan gebruikmaken van MS Teams en, zoals in voorgaande keer, is hiervoor opnieuw vooraf aanmelding nodig. Dit kan bij onze secretaris via: secretaris@ltcdemunnik.nl.

De agenda is benaderbaar via de volgende link: Uitnodiging en agenda ALV 21 april 2021. De bijlagen en overige vergaderstukken zijn opvraagbaar bij onze secretaris vanaf woensdag 7 april 2021. Eerder gedane verzoeken, voor zover bij ons bekend,  zullen dezelfde dag worden gehonoreerd.

Aart Bolluijt
voorzitter
(namens het bestuur)

Vrijdag 2 april om 13.00 uur begint het rackettrekken weer!

Vrijdag 2 april om 13.00 uur begint het rackettrekken weer!

Je kunt je alleen opgeven elke dinsdag vóór 19.00 uur via het mailadres rackettrekkendemunnik@gmail.com

Er zijn 3 sessies:

 • 1e sessie van 13.00 uur tot 13.45 uur
 • 2e sessie van 14.45 uur tot 14.30 uur
 • 3e sessie van 14.30 uur tot 15.15 uur

Bij het aanmelden graag even vermelden welke sessies je mee wilt spelen.
Alleen 1 en 3 kan niet, want er mag niemand op het park zitten, dus als je er 2 mee wilt doen dan moet dat 2 sessies achter elkaar zijn.

Op donderdagavond krijgen alle deelnemers de indeling en tijden via de mail gestuurd.
De spelregels zijn:

 • Elke dinsdag sluit de inschrijving om 19.00 uur
 • Bij de games niet wisselen van helft
 • Na het tennis direct naar huis

Voorlopig blijft inschrijven via de mail totdat de kantine weer open mag.

Wens iedereen fijne Paasdagen!

Groetjes, Maudy Nap

Voorjaarscompetitie verder uitgesteld naar begin juni (week 22)

Naar aanleiding van de aankondiging door het kabinet om de huidige coronamaatregelen tot tenminste 20 april te verlengen heeft de KNLTB besloten dat de de start van de Voorjaarscompetitie 2021 begin mei niet haalbaar is.

De competitie wordt uitgesteld tot begin juni (week 22) en daarbij verwachten zij dat een volledige competitie dan niet mogelijk is maar een competitie met minder speeldagen kan dan nog wel worden georganiseerd.

Zie voor het volledige bericht:  Bericht KNLTB 30 mrt 2021

 

Algemene Ledenvergadering 6 april 2021

Op 6 april 2021 (vanaf 19:30 uur) nodigt het bestuur je uit voor deelname aan de ALV.

Wij hadden deze ALV eerder aangekondigd voor 26 maart 2021 maar om redenen van techniek en om jou voldoende tijd te geven om je vooraf voldoende te kunnen informeren wordt het nu de 6e april in de avond.

Naar alle waarschijnlijkheid zal ook dit keer gebruik gemaakt worden van MS Teams. Dit betekent dat je je ook ditmaal vooraf moet aanmelden bij onze secretaris via: secretaris@ltcdemunnik.nl

De agenda bij deze vergadering is vanaf nu op onze website benaderbaar via:

Uitnodiging en agenda ALV 6 april 2021