KNLTB bijeenkomst

Op woensdagochtend 28 november is op initiatief van LTC De Munnik een bijeenkomst gehouden waarbij 19 clubs uit de districten Leiden en IJmond met bij elkaar 26 ledenadministrateurs, bardienstplanners en een paar bestuursleden uitleg kregen over de nieuwe beheersfunctionaliteiten in de volgende versie (2.0) van KNLTB.Club.

Onze vereniging gebruikt sinds eind 2016 deze nieuwe omgeving met daarbij ook voor alle leden het huidige afhangbord, de KNLTB ClubApp en de nieuwe bardienstplanner-omgeving. Omdat er nogal wat achter de schermen voor onze ‘beheerders’ gaat veranderen heeft de KNLTB op diverse data bijeenkomsten gepland, alleen was onze regio niet echt bedeeld hierin. Door goed overleg tussen ons en de regionale KNLTB accountmanager is het ons gelukt om de zeer goed bezochte bijeenkomst te organiseren. Eerst zou de bijeenkomst bij De Munnik worden gehouden, maar omdat snel bleek dat dat niet zou passen zijn we uitgeweken naar Dekker Warmond. De drie namens de KNLTB aanwezige presentatoren gaven uitleg over de vele veranderde en vernieuwde (en in onze ogen verbeterde) functionaliteiten van KNLTB.Club 2.0. Er werden veel vragen en opmerkingen gesteld. De meeste daarvan zijn ook kundig beantwoord. De planning is dat de conversie van het huidige systeem naar systeem 2.0 voor alle aangesloten verenigingen vóór 1 maart 2019 is geregeld. Als het goed is merken jullie hier niets van (maar onze ledenadministratie, bestuursbeheerders en horeca wel degelijk!). Na afloop van de uitleg bleek dat iedereen, van LTC Festina (Amsterdam) tot T.C. Botesa (Bodegraven) ook meer dan tevreden was dat De Munnik en de KNLTB dit op korte termijn hebben kunnen regelen.

Bestuur LTC De Munnik

Contributie jeugdleden per 1 januari 2019

Beste leden,

De contributie voor jeugdleden is met ingang van 1 januari 2019 als volgt:

Leeftijd Per jaar Totaal Totaal t/m 17 jaar
nu: 4 t/m 9 €   40,00 €  240,00
nu:10 t/m 17 € 125,00 € 1000,00 € 1240,00
2019: 4 t/m 6 €   40,00 €  120,00
2019: 7 t/m 9 €   60,00 €  180,00
2019: 10 t/m 12 €   95,00 €  285,00
2019: 13 t/m 17 € 130,00 €  650,00 € 1235,00

Met vriendelijke groet,

Jacqueline Rijsbergen

Bestuurslid tenniszaken

INSCHRIJVEN VOORJAARSCOMPETITIE TOT 30-12-2018

Beste leden, 

De najaarscompetitie is net geëindigd, de wintercompetitie is net van start. En wij zijn nu al weer druk met de voorjaarscompetitie 2019. Er kan en moet weer op korte termijn worden ingeschreven voor de Voorjaarscompetitie 2019!

Competitievormen:
De competitievormen zijn komend voorjaar aangepast door de KNLTB om meer landelijke uniformiteit te krijgen. Hierdoor zijn de competitievormen voor onze regio uitgebreid.  Via bijgaande link vind je de mogelijkheden voor komend voorjaar: klik hier!

Daarnaast is het ook weer mogelijk om later in het jaar zomeravond competitie te spelen. Meer info, klik hier!

Inschrijven als team of individu
Je kunt je inschrijven als team of individueel (de Seniorencommissie zal dan haar best doen je in een gelijkwaardig team te plaatsen).

Link inschrijven individueel: klik hier!

Link inschrijven als team: klik hier!

Ook bestaat de mogelijkheid je op te geven als reserve. Geef ook je voorkeuren op.  Link: klik hier!

De opgegeven teams worden uiterlijk half januari ingeschreven bij de KNLTB. De definitieve indeling door de KNLTB volgt in maart. Op dat moment bevestigen wij de inschrijving aan je en komen we met meer informatie over welk team je bent etc. Degenen die op zoek zijn naar een team zullen we begin januari berichten of er mogelijkheden zijn. Als die er niet zijn plaatsen we je op de reservelijst.

Speeldata
De speeldata voorjaarscompetitie 2019 vind je hier: klik hier!

Bekijk deze goed voordat je je opgeeft! Wellicht overbodig te noemen, maar het is de verantwoordelijkheid van het team dat er op alle speeldagen voldoende spelers zijn. 

LET OP: de inschrijving sluit op 30 december aanstaande !!! Dus mobiliseer je tennismaten en overleg aan welke competitievorm jullie mee willen doen. 

Wij kijken nu al weer uit naar een gezellige Voorjaarscompetitie!

Voor vragen kun je ons bereiken via het e-mailadres: competitie@ltcdemunnik.nl.

Wil je je direct inschrijven? Klik op bovenstaande link of ga naar de website van LTC de Munnik. Onder het tabje senioren vind je per competitie de inschrijvingsformulieren! 

Sportieve groet, 
Esther, Carel-Coen en Paula
 

Opzegging lidmaatschap?

Opzegging van je lidmaatschap moet vóór 1 december 2018 bij de ledenadministratie binnengekomen zijn!

We hopen natuurlijk dat je nog lang bij de Munnik blijft tennissen. Als je toch je lidmaatschap wilt beëindigen, dan moet je opzegging conform het huishoudelijk reglement artikel 11 lid 1 vóór 1 december bij de ledenadministratie zijn binnengekomen. Hoe je dit het beste kan doen staat op de pagina van de ledenadministratie, direct link: Opzeggen lidmaatschap.

Nieuw (?) gezicht achter de bar

Het zal een aantal van jullie al opgevallen zijn dat sinds enige weken een nieuw gezicht meehelpt regelmatig de bar te bemannen. Nieuw? Dat is niet helemaal waar, want Mohamed Taib (ja, hij is het!) heeft een aantal jaar geleden al wat kantine-georiënteerd vrijwilligerswerk voor ons gedaan. Nu is hij terug, en wel als betaalde kracht voor voorlopig een jaar. Deze eerste weken staan vooral in het teken van inwerken en de bar (opnieuw) leren kennen.

De voornaamste reden dat wij Mohamed hebben aangenomen is om de bar en Wouter te ondersteunen en eventueel Wouter te vervangen bij afwezigheid. Het aantal vrijwilligers voor het draaien van bardiensten is (te) laag waardoor Wouter zelf te vaak moet bijspringen. Het goed uitvoeren van zijn overige taken als horecamedewerker komt hiermee in de knoei, en met alleen oproepkrachten redden we hij het ook niet meer.

Met vriendelijke groet,

Frank van der Neut
Voorzitter LTC De Munnik

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering LTC De Munnik

De Algemene Ledenvergadering van LTC De Munnik is gepland op donderdag 15 november 2018 en wordt gehouden in de aula van de Koningin Juliana School (KJS) aan de Kom van Aaiweg (naast baan 10). Het bestuur nodigt u van harte uit voor deze vergadering die begint om 20.00 uur. U bent vanaf 19.30 uur welkom in de KJS voor een kop koffie of thee.

Tijdens deze ALV zal o.a. de begroting en de vaststelling contributie voor 2019 behandeld worden. Ook treden de volgende twee bestuursleden af: Herm Huizinga en Karien van Niekerk. Het bestuur draagt bij deze Ton van der Zwet en Paul Bruggeman voor, voor de posities van resp. penningmeester en bestuurslid algemene zaken. Tegenkandidaten kunnen worden gesteld door middel van een aan de secretaris gericht schrijven, dat door minstens 5 stemgerechtigde leden en de kandida(a)t(en) ondertekend moet zijn. Dit schrijven moet uiterlijk 7 dagen vóór de ALV bij de secretaris te zijn binnen gekomen.

Agenda:

1. Opening

2. Ingekomen stukken, mededelingen

3. Verslag ALV 23 maart 2018

4. Beleid voor 2019

5. Begroting en vaststelling contributie 2019

6. Verkiezing en benoeming van twee nieuwe bestuursleden

7. Rondvraag

8. Sluiting, het bestuur biedt u een drankje aan in het clubhuis van de vereniging

Heeft u aanvullende punten of vragen voor de rondvraag dan verzoek ik u deze uiterlijk 8 november 2018 aan te leveren bij: secretaris@ltcdemunnik.nl. Op ditzelfde e-mail adres kunt u stukken voor deze vergadering opvragen. Bij de vergadering liggen enkele exemplaren van deze stukken ter inzage.

Graag tot 15 november a.s.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur

Annemarie Haverkamp – Hilhorst,
Secretaris LTC De Munnik

Altijd welkom: Enthousiaste vrijwilligers

Vind je het leuk om een jeugdtoernooi te organiseren?
Of wil je graag helpen bij andere activiteiten voor de jeugd?
Heb je goede ideeën voor een toernooiweek?

De Jeugdcommissie is altijd op zoek naar ouders en (jeugd)leden die willen helpen bij de Week van de Jeugd en/of bij het Rabobank open JRT* en jeugdtoernooi en/of bij andere jeugdactiviteiten Heb je interesse of wil je eens informeren naar de mogelijkheden, neem dan contact op met de Jeugdcommissie.

Clubhuis

Bij LTC de Munnik hebben we een prachtig clubhuis. Voor en na het tennissen kun je er gezellig bijpraten met je tennismaatjes.

Coördinator Horeca:      Wouter Brinksma, horeca@ltcdemunnik.nl.

Telefoon clubhuis:          071 – 541 10 00

Openingstijden:

Buiten competitie en toernooien om gelden de volgende reguliere openingstijden:
• maandag tot en met vrijdag: 09:00 uur – 24:00 uur (laatste ronde: 23:30 uur);
• zaterdag en zondag:             09:00 uur – 20:00 uur (laatste ronde: 19:30 uur).

 Tijdens competitie (voor- en najaar) gelden de volgende reguliere openingstijden:
• maandag tot en met vrijdag:  09:00 uur – 24:00 uur (laatste ronde: 23:30 uur);
• zaterdag en zondag:              09:00 uur – 22:00 uur (laatste ronde: 21:15 uur).

 Tijdens toernooien: wordt per toernooi (per dag) afgesproken.

NB: van deze tijden kan vanwege weersomstandigheden en baanbezetting het barpersoneel (eventueel in overleg met de kantine coördinator of iemand van het bestuur) afwijken.

Het clubhuis is in de zomermaanden op werkdagen open vanaf 9:00 uur tot uiterlijk 1 uur nadat de laatste leden van de baan komen. De sluitingstijd is dus flexibel en zal op gemiddelde dagen liggen tussen 22:00 en 23:30 uur.

Bij slecht weer sluit het clubhuis, de beheerder beslist dit namens het bestuur. Hoewel er soms nog best getennist kan worden bij slecht weer, ligt het niet voor de hand het clubhuis voor slechts een paar leden open te houden. We vragen hiervoor je begrip. De bar wordt gerund door vrijwilligers of betaalde krachten. Wanneer een verplichte bardienst hiermee vervalt, moet deze opnieuw  worden ingepland. Ook als de horecaruimte van het clubhuis gesloten is kun je nog wel een baan afhangen.

Met een fulltimemedewerker die zich met hart en ziel voor het clubhuis en de horeca inzet, blijft het ook voor het bestuur een pittige taak om zaken rondom het clubhuis te managen. Het clubhuis en de bar vormen een kleine onderneming met veel activiteiten per week. Het clubhuis is ongeveer 100 uur per week open.