Toch nog niet ladderen

Beste leden,

Afgelopen vrijdag ontvingen jullie van ons een Smash met o.a. een bericht over weer ladderen. Helaas blijkt dit toch nog niet mogelijk te zijn. De clubladder staat ook nog niet open.

Mocht daar verandering in komen dan zullen we jullie daar uiteraard over informeren.

Check geregeld onze website voor het laatste nieuws!

Met vriendelijke groet,
Aart Bolluijt, voorzitter LTC de Munnik

Reminder online ALV 19/11: aanmelden kan nog!

Beste mensen! Aanstaande donderdagavond 19 november is er een online ALV. Dit stond te lezen in de laatste Smash. Er is veel te delen en dus is het fijn als je mee komt doen, online.
Aanmelden kan nog tot en met maandag 16 november via een mailtje naar de secretaris.
Hieronder het hele artikel uit de Smash van 4 november:

Algemene Ledenvergadering nu digitaal

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van LTC De Munnik
op donderdag 19 november a.s. om 20.00 uur. De ALV zal deze keer digitaal worden gehouden.
Om deel te nemen aan de ALV kunt u zich tot 12 november aanmelden door een  mail te sturen naar secretaris@ltcdemunnik.nl. U zult dan een link en verdere instructies voor de digitale ALV ontvangen.
Ook kunt u de stukken voor de ALV ontvangen door een mail te sturen naar secretaris@ltcdemunnik.nl.
We hopen van harte dat u er 19 november digitaal bij zal kunnen zijn.

Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Verslag ALV 11 december 2019: ter kennisname en vaststelling
4. Jaarverslag 2019: ter kennisname en vaststelling
5. Financiële verantwoording over 2019: ter vaststelling
6 a. Verslag Kascommissie: ter kennisname
b. Decharge bestuur voor de financiële verantwoording over 2019: ter besluitvorming
c. Verkiezing nieuwe kascommissie: Arnold Berger en Marleen van Luxemburg zijn regulier aftredend (termijn afgelopen). Jeff Gardeniers en Marnix  Cornelius hebben zich beschikbaar gesteld. Het bestuur stelt voor hen te benoemen tot lid van de kascommissie. (ter besluitvorming)
7. Benoeming van een erelid: voordracht door het bestuur, ter besluitvorming aan ALV
8. Bestuursverkiezing: voordracht door het bestuur, ter besluitvorming aan ALV

Neeltje Steeghs stelt haar positie als secretaris beschikbaar. Zij heeft een jaar geleden tijdelijk de rol van secretaris opgepakt aangezien er lang niemand werd gevonden voor deze rol. Zij zal per uiterlijk 1 januari 2021 stoppen en stelt haar positie als secretaris per direct beschikbaar. Voor deze vacature is het bestuur in gesprek met een kandidaat.

Carl Adamse treedt als voorzitter ad interim terug. Voor deze functie stelt het bestuur Aart Bolluijt verkiesbaar.
Carl Adamse was per 29 augustus drie jaar bestuurslid Tenniszaken en is derhalve aftredend. Carl is herkiesbaar, maar niet voor een volle termijn.

9. Begroting en Contributie 2021: ter vaststelling
10. Presentatie Denktank: ter informatie en opiniërend
11. Presentatie STM: ter informatie en opiniërend
12. Rondvraag
13. Sluiting

Heeft u aanvullende punten of vragen voor de rondvraag dan verzoek ik u deze uiterlijk 12 november per mail aan te leveren bij: secretaris@ltcdemunnik.nl.
Voorstellen, ingediend door tenminste vijf stemgerechtigde leden, worden op de agenda van de ALV geplaatst.
(Tegen)kandidaten voor bestuursfuncties kunnen schriftelijk worden aangemeld bij de secretaris ondertekend door de kandidaat en tenminste vijf leden. Deze aanmelding moet uiterlijk 12 november bij de secretaris zijn aangekomen (art. 15 HR).
Mocht u inhoudelijke vragen hebben over de stukken van de ALV dan kunt u deze ook alvast via de mail stellen. Dit kan op secretaris@ltcdemunnik.nl. Wij kunnen dan mogelijk al vóór de ALV schriftelijk antwoorden.
Stukken voor deze vergadering kunt u opvragen bij de secretaris@ltcdemunnik.nl

Graag tot 19 november aanstaande!

Opnieuw introductiecursus voor kids in januari 2021

We zitten allemaal veel thuis. Achter de pc, tablet, etcetera. Maar lekker sporten is voor kinderen erg belangrijk! Daarom bieden tennisclub LTC de Munnik en tennisschool Nossik/Versteeg opnieuw een speciale corona introductiecursus tennis voor kinderen aan op het tennispark in Leiderdorp (Hoogmadeseweg). De cursus start op 11 januari 2021.

Wat houdt de corona introductiecursus tennis voor kinderen in?
• 5 tennislessen van 45 minuten
• onder begeleiding
• inclusief een leenracket
• kosten €45,-
• start maandag 11 januari 2021.

Zijn er vriendjes of vriendinnetjes die mee willen doen? Neem gezellig mee!

Dagen en tijden
We bieden de cursus aan op maandag t/m vrijdag van 16-17 uur. Op woensdag eventueel ook van 13- 16 uur voor kinderen tussen 5-7 jaar) en zaterdagochtend tussen 9-12 uur. Groepen worden zoveel mogelijk ingedeeld naar leeftijd en niveau! Lid worden van de vereniging hoeft nog niet…..!

Aanmelden kan via een formulier op de website van de tennisschool

Tennis en corona: geen dubbelspel komende 2 weken

Beste leden,

Het kabinet heeft extra maatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus. Om groepsvorming en sociale contacten te verminderen wordt onder andere de groepsgrootte voor volwassenen teruggebracht naar maximaal 2 personen. Dit geldt ook voor tennis. De maatregelen komen bovenop de ‘gedeeltelijke lockdown’ en gaan in op woensdagavond 4 november om 22.00 uur en gelden voor 2 weken.Hieronder alvast de link naar het laatste nieuws van de KNLTB. Je krijgt op korte termijn een bericht van het bestuur in je mailbox. Let ook op je spambox!

Info van de KNLTB

Informatie van de Rijksoverheid over corona en sport

 

Ledenstop winterlidmaatschappen

Het bestuur van LTC de Munnik besloot gisteren per direct (2 november 2020) een ledenstop door te voeren voor winterlidmaatschappen. Door de coronamaatregelen is er extra veel belangstelling om (tijdelijk) lid te worden van onze vereniging. Het aantal banen laat een dergelijke groei alleen niet toe. We willen ervoor waken dat onze huidige leden en jaarleden door moeten kunnen blijven spelen op het aantal beschikbare banen dat we nu hebben. De KNLTB norm is 1 baan per 100 leden.

Het blijft nu nog wel mogelijk om een lidmaatschap voor een heel jaar af te sluiten.

 

Het bestuur zal dit besluit tijdens de ALV op 19 november a.s. toelichten.

 

 

Coronamaatregelen vanaf 14 oktober

Beste leden,

Nederland gaat de komende vier weken weer deels op slot. Ook de tennissport krijgt te maken met nieuwe maatregelen. Gelukkig mogen we nog wel spelen, alleen niet meer in georganiseerd verband.

De KNLTB heeft de huidige tenniscompetitie zowel voor de senioren als de junioren per direct beëindigd; deze wordt ook niet meer afgemaakt. Ook de eerste speelronde van de wintercompetitie wordt voorlopig uitgesteld. Daarnaast zetten we de intern georganiseerde wedstrijden en competities tijdelijk stop.
Het gaat om:

  • het racket trekken;
  • de laddercompetitie;
  • de onderlinge competities (maandagochtend, vrijdagochtend in de hal).

De start van de wintercompetitie op de zondag in de hal schuiven we op.

  • Vrij tennissen (zowel enkelspel als dubbelspel) buiten en in de hal en de tennislessen blijven toegestaan, maar net zoals de afgelopen weken zonder publiek en zonder gebruik van de kantine.
  • Bij het dubbelspel moet de 1,5 m zoveel mogelijk in acht worden genomen.
  • De kleedkamers gaan weer op slot en de toiletten zijn er alleen voor hoge nood. Neem zelf een gevulde bidon mee.
  • Uiteraard blijven we 1,5m afstand houden en onze handen desinfecteren (beschikbaar bij de hoofdingang bij de toiletten en bij de ingang van de hal).
  • De halspelers verzoeken we via de hoofdingang naar binnen te gaan en daar de routing zoals aangegeven te volgen en afstand te houden.
  • Voor iedereen geldt: kom pas kort vóór je speeltijd naar de Munnik.

Laatste nieuws op KNLTB website
Op de site van de KNLTB is telkens de laatste stand van zaken rond de maatregelen en de uitleg ervan te vinden.
Kijk ook naar de veel gestelde vragen daar.

Onze nieuwsbrief met nog wat aanvullingen is naar je onderweg.

We zeggen het nog maar een keer: blijf gezond en geniet van het tennissen!

Namens de besturen van de vereniging en de hal,
Carl Adamse en Fred Diepenbach