Eerste overzicht resultaten mini-enquête

Tussen 28 juni 2018 en 26 juli 2018 is aan de leden van LTC de Munnik een oproep gedaan om en (mini-)enquête voor en over de Munnik in te vullen. Meer inhoudelijke resultaten en mogelijk hieruit te starten (al gestarte) initiatieven zullen op de ALV van 15 november worden genoemd. De eerste (globale) resultaten worden hier alvast gepresenteerd.

Er zijn totaal 440 bezoeken gebracht aan de survey, waarvan 164 leden deze uiteindelijk helemaal hebben doorlopen. 200 leden zijn wel begonnen maar hebben de enquête niet afgemaakt. 76 leden hebben ‘even gekeken’ maar verder niets ingevuld.

Het blijkt dat een substantieel deel van de leden best redelijk tot zeer tevreden is. Hiernaast zijn er uiteraard onderdelen waar sommige leden iets goed vinden gaan, terwijl andere leden daar juist kritisch op zijn. De hoofdlijnen zoals wij ze uit de enquête halen volgen hieronder.

Clubhuis en bar

Over de barzetting zijn meer tevreden dan ontevreden opmerkingen gemaakt. Een enkeling heeft een kanttekening over het assortiment (en soort bier 😊). Over het clubhuis wordt verschillend gedacht: van ‘prima zo’ tot ‘het is wat kil qua ‘aankleding’.

Baan(bezetting) en Park

Een deel van de leden vindt dat er voldoende ruimte is om te kunnen spelen, maar een deel vindt dat er te weinig vrije banen zijn door competitie/activiteiten/les. Hier tegenover staat dan weer dat velen juist de activiteiten zo leuk vinden, en ook het lesgeven (inclusief tennisschool) wordt als positief ervaren. Diverse leden stellen verschillende soorten lidmaatschappen voor, om drukke tijden te ontlasten. Dit kan dan gebaseerd zijn op de prijs (korting voor alleen overdag vrij tennissen) of op periode (zomerlidmaatschap). Een paar vinden dat we voldoende leden hebben, anderen zien ruimte voor vooral jeugd en jongvolwassenen.

Als pluspunten komen de baansoort (een enkele gravel/padel/ClayTech opmerking daargelaten) en het onderhoud daarop naar voren.

Heel erg duidelijk komt de wens naar extra verlichte banen naar voren. Alvast een tipje: we zijn er mee bezig!

Sfeer

De sfeer op de club wordt vaak genoemd. Wel is het zo dat sommige nieuwe leden het af en toe lastig vinden om opgenomen te worden; de term “besloten club” wordt genoemd.

Thema’s

Bij de vragen specifiek over de op de vorige ALV aangestipte thema’s springen de volgende opmerkingen in het oog:

Maatschappelijk: rolstoeltennis en het goedkoper maken voor minder draagkrachtige mensen (vooral weer jeugd) om te laten tennissen.

Duurzaamheid: zonnepanelen en het kunnen scheiden van afval.

Gezond: rookvrij(er) park (zeer veel genoemd)

Algemeen

Bij de ‘heb je handjes beschikbaar om ergens mee te helpen’ zegt een deel al actief te zijn, een deel vindt dat ze genoeg gedaan hebben, een deel wil wel maar heeft nu geen tijd, en een klein deel wil (nu) wel wat doen. Bij deze doe ik een beroep op deze laatste groep: daar de enquête anoniem was kunnen wij niet terugvinden wie dit zijn.. Wij zouden het op prijs stellen wanneer je je nog een keer kenbaar wil maken door een mail aan secretaris@ltcdemunnik.nl en/of voorzitter@ltcdemunnik.nl te sturen.

Tot slot nog een belangrijk aandachtspunt: communicatie. Momenteel zijn vooral de Smash en de Website onze officiële communicatiekanalen. Ons is ter ore gekomen (en bevestigd door de enquête) dat niet iedereen de Smash lijkt te ontvangen. Dit is een onwenselijke situatie. Om deze reden zal kort na deze Smash (die dan uiteraard niet door iedereen goed ontvangen wordt) een extra mailing komen die dit probleem aanstipt en mogelijk verhelpt.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Frank van der Neut

Voorzitter LTC de Munnik

Vacature bestuurslid PR

Door een te drukke agenda van Karien van Niekerk is de plek van Bestuurslid PR per direct vrijgekomen. Wij zijn op zoek naar een vervanger!

Word jij ons nieuwe Bestuurslid PR?

Er gebeurt veel op De Munnik. Om groot en actief te kunnen blijven is goede communicatie belangrijk, zowel onderling als met de buitenwereld. Het bestuurslid PR is hiervoor verantwoordelijk. Een superleuke vrijwilligersfunctie met impact!

Taken:

  • proactief meedenken en meebepalen over beleid in het bestuur van onze vereniging;
  • vanuit communicatie bijdragen aan behalen doelstellingen van het bestuur c.q. de vereniging;
  • zorgen voor het uitdragen van de boodschap en bereiken van de juiste doelgroepen;
  • zorgen voor zichtbaarheid intern en extern.

Het bestuurslid PR wordt bijgestaan door de redactiecommissie (3 vrijwilligers). Zij dragen zorg voor o.a. het onderhoud van de website, de webredactie van ltcdemunnik.nl, de facebookpagina, verzending en eindredactie van mailings en de nieuwsbrief Smash. Natuurlijk heb je zelf ook communicatietalent(en) te bieden. En op IT-gebied is er nog altijd hulp in te roepen van de IT-stuurgroep.

Wat bieden wij?

Een leuke vrijwilligersfunctie binnen een enthousiast team van bestuursleden. Je leert de club en de leden beter kennen en maakt direct deel uit van de gezellige groep van vrijwilligers.

Hoeveel tijd kost het je?

Iedere maand vindt er een bestuursvergadering plaats. Daarnaast overleg je eens in de 6-8 weken met de redactie. Communicatie onderling gaat voornamelijk via de telefoon en mail. Je kunt de functie zo uitgebreid maken als je zelf wilt.

Meer info en aanmelden

Wil je meer informatie dan kun je je wenden tot het bestuur (Frank van der Neut, voorzitter@ltcdemunnik.nl, Annemarie Haverkamp (secretaris@ltcdemunnik.nl) of tot de redactie (redactie@ltcdemunnik.nl)

Baanbezetting Najaarscompetitie

De jongste jeugd heeft er al een speelochtend op zitten en vanaf 13 september gaan ook de oudere jeugd en de senioren beginnen met de competitie. Om teleurstellingen te voorkomen, staat hieronder de baanbezetting tijdens de najaarscompetitie van 13 september t/m 28 oktober 2018.

donderdag
3 verlichte banen van 19:30 tot 23:00 uur. (tevens 3 banen in gebruik voor training)

vrijdag
6 verlichte banen van 19:00 tot 23:00 uur.

zaterdag en zondag
10 banen van 9:00 tot 18:00 uur. Vanaf 17:00 uur komen er geleidelijk meer banen vrij.

> Tijdens de competitie zijn er altijd 2 banen beschikbaar om af te hangen voor “vrij tennissen”.
> Bovenstaande tijden zijn onder voorbehoud van wijzigingen en uitloop van de wedstrijden.

Oproep bardiensten

Vind jij het ook zo gezellig om na de tennis even een drankje te doen in het clubhuis? Dan hebben we jou nodig! De komende periode zijn er nog veel diensten niet ingevuld, zowel doordeweeks als in het weekend. Help jij om het schema in te vullen??

Kijk even in de bardienstplanner en kies een tijdstip/ moment uit dat bij jou past.
Vragen of hulp nodig bij het plannen? Mail dan je naam en telefoonnummer naar horeca@ltcdemunnik.nl of spreek Wouter aan.

Namens alle leden: BEDANKT!!

Jeugd Clubkampioenschappen en Week van de Jeugd

Na de aftrap op zondag met het Ouder-Kind Toernooi, gaat de jeugd van maandag 27 t/m vrijdag 31 augustus de onderlinge strijd aan. Tegelijkertijd vindt de Week van de Jeugd plaats, vol met activiteiten, (tennis)spelletjes en gezelligheid. Na het succes van vorig jaar is op woensdag de fotograaf weer van de partij en op vrijdag sluiten we af met de cocktailbar en barbecue.

Het aantal inschrijvingen is wat teruggelopen ten opzichte van vorig jaar en het is onzeker wat het weer gaat doen, maar we gaan er hoe dan ook een topweek van maken!

Inschrijven kan nog tot en met zaterdag..

Zondag weer Ouder-Kind Toernooi

Aanstaande zondag staat weer in het teken van de sportieve krachtmeting tussen jong en oud. Minstens 30 jeugdleden gaan de strijd aan, geflankeerd door een vader, moeder, oom, tante, opa of oma. En in sommige gevallen fungeert een neef of vriend van de familie als surrogaatouder…..

Het belooft een supergezellige zondag te worden.

Houdt er wel rekening mee dat de banen tussen 11:00 en 16:00 uur beperkt beschikbaar zijn.

Banen beperkt beschikbaar 26-31 augustus

Beste leden,
In verband met de Jeugdclubkampioenschappen / Week van de jeugd zijn de banen eind augustus beperkt beschikbaar.
Data en tijden beperkte beschikbaarheid
  • zondag 26 augustus tussen 11.00 – ca. 16.00 uur (Ouder-Kindtoernooi)
  • maandag 27 en dinsdag 28 augustus tussen 16.00 – 20.00 uur
  • woensdag 29 augustus tussen 14.00 – 20.00 uur
  • donderdag 30 en vrijdag 31 augustus tussen 16.00 – 20.00 uur

Wij rekenen op jullie begrip en wensen de kids heel veel speelplezier!