ALV 20 maart 2019

Aankondiging ALV woensdag 20 maart 2019

Op woensdag 20 maart is de volgende ALV (Algemene Ledenvergadering) van LTC De Munnik gepland. Zet dit alvast in je agenda!

In deze vergadering legt het bestuur verantwoording af aan de leden over het jaar 2018. Uiteraard over de financiën, waarbij ook het verslag van de kascommissie aan de orde komt, maar ook over het gevoerde tennisbeleid en het parkbeheer. Daarnaast willen we enkele andere zaken aan jullie voorleggen: een gedeeltelijk rookverbod, afschaffing van de 5% korting bij betaling via de KNLTB pas en het privacyreglement.

Zoals je ziet zijn er voldoende interessante onderwerpen om ook jouw stem op de Ledenvergadering te laten horen.

Reacties zijn gesloten.